Підручники для школи

КЗ Горянівська середня загальноосвітня школа

 

Управління

Основні принципи управління

 
1. Принципи виховного навчання.
2. Принципи розвивального навчання.
3. Зв’язок теорії з практикою, навчання з життям.
4. Наочність. 
5. Науковість.
6. Систематичність і послідовність. 
7. Самостійність і активність учнів у навчанні.
8. Свідомість і міцність засвоєння знань, умінь, навичок.
9. Цілеспрямованість і мотивація.
10. Індивідуальний підхід до учнів.
11. Оптимізація навчального процесу.Управління роботою школиМета: забезпечити оптимальне функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, умови ефективної діяльності всіх її підсистем, своєчасно виявляти та виправляти помилки, допомагати вчителям опановувати педагогічну майстерність.
Зміст контролю 
1. Документальне забезпечення навчально-виховного процесу.
2. Якість календарного планування.
3. Контроль за виконанням всеобучу.
4. Наступність у навчанні.
5. Робота з молодими вчителями.
6. Організація методичної роботи з кадрами.
7. Забезпечення чіткого режиму роботи школи.
8. Відвідування учнями занять.
9. Засвоєння учнями основних знань з базових дисциплін.

 

 
 Управління роботою школи
   
 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ШКОЛІ
У 2011-2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
  
 
Про відповідальність за підвіз дітей
uploads/editor/3321/132863/sitepage_11/file/pro_vidpovidalnist.doc