Підручники для школи

КЗ Горянівська середня загальноосвітня школа

 

Урок української мови в 4 класі. Повторення виченого про іменник.

                                Українська мова 4 клас

Тема : Повторення вивченого про іменник.

Мета : Повторити і поглибити знання учнів про значення і граматичні ознаки іменника; Формувати уміння розпізнавати іменники серед інших частин мови і робити їх граматичний розбір, вчити конструювати слова-іменники, виховувати любов до рідної мови, розвивати зв’язне мовлення, вміння класифікувати і виділяти основні ознаки.

                                           

                                                 План-конспект

1.  Ознайомлення учнів із завданням уроку.

1. Робота з загадками.

- Відгадайте діти загадку. Він узяв собі на плечі велике діло-визначати речі. (Іменник).

- А він дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету? (Прикметник).                

- Яка назва підказує, що слово діє. (Дієслово).

- Скромну роль він має, але слова у мові сполучає. (Сполучник).

- Якими двома словами можна замінити усі слова-відгадки? (Частини мови).

2. Розповідь учителя.

- Отже , ви знаєте такі частини мови, як іменник, прикметник, дієслово, сполучник. Є, крім цих, й інші частини мови, з якими ми познайомимося під час вивчення великого розділу, який так  і називається «Частини мови».

Числівник визначить тобі

Число речей, порядок при лічбі.

Прислівник, сам незмінюваний в мові,

Ознаки виража при слові.

Займенник сам про себе говорить : «Я за іменника!».

Ми збагатимо свої знання про вже відомі частини мови і познайомимося з новими частинами мови і їх роллю у нашому мовленні.

3. Повторення вузлових питань теми. Бесіда.

- А відкриває мандрівку у царство частин мови іменник. Але щоб потрапити туди, слід дещо пригадати.

- За якими ознаками ми розпізнаємо свого провідника? Що називається іменником?

- На які групи поділяються іменники?

- Пригадайте інші ознаки іменника.

- Як визначити рід іменника?

- Які числа має іменник? Як їх розрізнити?

- Чи кожен іменник може мати форму і однини і множини? Наведіть приклади іменників, які вживаються тільки в однині.

- Наведіть приклади іменників які стоять тільки у множині.

Визначте рід і число слів: молоко, природа, урожай, книжки.

- Чи можуть іменники у формі множини мати рід?

- Якими членами речення можуть виступати іменники?

- На яке запитання відповідають іменники-назви істот?

- В яку групу об’єднуються іменники, які відповідають на питання що?

- Що треба пам’ятати при написанні іменників-власних назв?

4. Узагальнення знань учнів.

- Тепер ми можемо сміливо мандрувати країною частин мови поруч з іменником.

1. Каліграфічна хвилинка.

- Запишіть такі з’єднання :  Ім ен іл км ик ме.    

2. Виконання вправ.

Іменники разом з іншими частинами мови можуть розповісти нам дуже й дуже багато. Вони об’єднуються в речення, а речення – в тексти. Прочитайте текст вправи 117 і доберіть до нього заголовок.

-  У цьому тексті заховалися Іменники.  Знайдіть їх. Прочитайте і випишіть.

- Підкресліть велику букву в іменниках-власних назвах.

3. Творча робота.

Зі слів хліб, слово, літери, тепло, життя, продукт, символ, праця, мир, щастя, хлібороб,   зерно, можливий, творити, земля, земляний, виписати, лише іменники. Біля кожного зазначте рід і число.

- Назвіть спільнокореневі слова.

4. Продовження виконання вправ з підручника.

5. Вправи на конструювання.

- Розберіть за будовою такі слова : сніжинка, зірка, крапелька, сльозинка.

5. Підсумки проведеної роботи.

А) Узагальнення.

- Назвіть предмети, які бачите навколо. До якої частини мови належать слова що їх називають?

Б) Граматичний розбір.

- Як бачимо, іменник має свої ознаки. За цими даними кожен іменник можна описати. Наприклад, слово «Школяр» іменник відповідає на питання хто? , є загальною назвою, назвою істот належить до чоловічого роду, стоїть в однині.

- Опишіть за цим зразком іменники : земля, село.

7. Пояснення домашнього завдання.

- Випишіть з тексту іменники за зразком і позначте їх рід і число. До слів з ненаголошеними е  и доберіть перевірні.