Підручники для школи

КЗ Горянівська середня загальноосвітня школа

 

Географія

МЕТОДИКА РОЗВЯЗУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ

 

Розвязування задач на визначення масштабів планів та карт
за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті,

що відповідають цим відстаням

Щоб визначити масштаб плану й карти, потрібно:

1)  за допомогою лінійки виміряти довжину відрізка між точками або об’єктами на карті.

2) поділити показник відстані між точками або  об’єктами на місцевості  на отриману довжину                        відрізка.

3) отриманий результат перевести в сантиметри та записати числовий масштаб

4) перетворюємо числовий масштаб  на іменований .

Наприклад:

Визначити  масштаб топографічної карти, якщо  відстань між джерелом  і окремим хвойним деревом становить 3,14 см а відстань між цими об’єктами на місцевості складає 785 м.

Розв’язання

1) Довжина відповідного відрізка на карті ~ 3,14 см.

2) 785 м : 3,14 = 260 м.

3) Отже, 1 см відповідає 260 м, тобто числовий масштаб 1 : 26 000.

4) Топографічна карта, масштаб 1 : 26 000. Перетворюємо числовий масштаб  на іменований в 1см 260м.

Розв’язування задач на визначення різниці в місцевому часі.

Крок перший: визначити довготу  міст із точністю до хвилин.

Крок другий: обчислити різницю в довготі між цими містами (у градусах і хвилинах).

Крок третій: пригадати, що Земля обертається на 10 (або 60/) за 4 хв і розрахувати час, що відповідає             1/ .

Крок четвертий: перевести різницю довгот у різницю в часі (у хвилинах і секундах).

Наприклад:

Визначити різницю в місцевому часі між містами Львів, Київ і Харків.

Розвязування

1. Визначаємо довготу міст із точністю до хвилини.

Львів – 24000сх.д., Київ - 30030/  сх.д., Харків - 36020/  сх.д.

2. Обчислюємо різницю в довготі між цими містами (у градусах і хвилинах).

а) між Києвом і Львовом:          30030/ -  24000= 6030

б) між Харковом і Києвом:       36020/  -  30030/  = 5050/  

3. Памятаємо, що Земля обертається на 10 за 4 хв і розрахувати час, що відповідає 1/ .

4. Переводимо різницю довгот у різницю в часі (у хвилинах і секундах)

 

1) Виконуємо розрахунки різниці в місцевому часі між Києвом і Львовом

 а)  60 .  4 хв.=24 хв. 30. 4с =120 с, або 2 хв.    б) 24 хв + 2 хв =26 хв. 

2)  Виконуємо розрахунки різниці в місцевому часі між Києвом і Харковом.

а) 50  .  4 хв = 20 хв;  50/  .  4с = 200 с, або 3хв 20 с б) 20 хв + 3 хв 20 с =23 хв 20 с.

Відповідь: Різниця в часі між Києвом і Львовом складає 26 хв, а між Харковом і Києвом – 23 хв 20 с.      

 

Розв’язування задач на визначення  місцевого часу.

Для того, щоб визначити місцевий час населеного пункту:

Крок перший: пригадати, що чим східніше розташована певна точка, тим більший у ній місцевий час.

Крок другий: уточнити розташування по довготі міст і виконати необхідні дії (додавання або віднімання ).

Наприклад:

Визначити місцевий час у Львові й Харкові, якщо в києві 12 година дня.

Львів розташований на захід від Києва, тобто місцевий час у Львові менший (див. попередню задачу (різниця в часі між Києвом і Львовом 26 хв), отже, потрібно виконати таку дію:

12 год 00 хв – 26 хв = 11 год 34 хв.

Харків розташований на схід від Києва,  тобто місцевий час у Харкові більший (див. попередню задачу (різниця в часі між Києвом і Харковом 23 хв 20 с), отже, потрібно виконати таку дію:

12 год 00 хв + 23 хв 20 с = 12 год 23 хв.

Розвязування задач за навчальними топографічними картами

Теоретичні відомості

Топографічна карта – докладна, єдина за змістом і математичною основою географічна карта, що відображає земну поверхню й розташовані на ній основні природні й соціально-економічні  об’єкти. За топографічними картами з великою точністю можна визначити географічні координати (довготу і широту) точки. Сторонами аркушів топографічних координатна кожній із них наноситься додаткова рамка з проміжками через одну мінуту (позначена почергово однією жирною  й двома тонкими паралельними лініями). Кожна мінутна поділка розділена точками на шість рівних відрізків через 10 // .

Щоб визначити географічні координати якої-небудь точки, потрібно провести через неї дві умовні лінії до рамки карт і прочитати значення широти й довготи з точністю до секунд.

Географічні  координати – кутів рамок підписуються на кожному аркуші карти.

Наприклад, на карті, розміщеній у зошиті для практичних робіт (автор О.Г. Стадник) на с. 10, західна сторона аркуша карти (меридіан) має довготу 34045/, південна сторона (паралель) має широту

53030/ (саме від них починається відлік довготи й широти).

Визначення довготи:

1. Провести через вибрану точку умовну лінію (меридіан), опустивши перпендикуляр на північну або південну рамки топографічної карти.

2. Порахувати, скільки мінут і секунд укладено між західною стороною рамки й меридіаном точки.

3. Додати отримане значення до довготи західної сторони рамки й записати довготу точки з точністю до секунд.

Визначення широти:

1. Провести через вибрану точку умовну лінію  (паралель), опустивши перпендикуляр на західну або східну рамки топографічної карти.

2. Порахувати, скільки хвилин і секунд укладено між південною стороною рамки й паралеллю точки.

3. Додати отримане значення до широти південної сторони рамки й записати широту точки з точністю до секунд.

Обчислення дійсної відстані між указаними обєктами

Невелику відстань між двома точками по прямій лінії найпростіше визначити за допомогою циркуля- вимірювача і лінійного масштабу. Для цього потрібно циркуль-вимірювач, розхил якого дорівнює відстані між заданими точками, прикласти до лінійного масштабу й зняти відлік у метрах (кілометрах).

Великі відстані між точками по прямих лініях вимірюють за допомогою лінійки. Результат вимірювання у сантиметрах множать на величину масштабу й отримують відстань на місцевості.

Для визначення довжини звивистих і довгих ліній (наприклад, маршрутів походу) застосовують спеціальний прилад, який називається курвіметром. У ньому є коліщатко, що з’єднане зі стрілкою. При вимірюванні відстані на карті потрібно встановити стрілку курвіметра на нульову поділку, а потім «прокотити»    коліщатко вздовж маршруту так, щоб показання шкали приладу зростали. Отриманий відлік у сантиметрах множать на величину масштабу й отримують відстань на місцевості. (За відсутності приладу використовують звичайну нитку, яку «укладають» по маршруту, а потім випрямляють, вимірюють й отримують відстань на місцевості.)

Визначення азимута

Для визначення азимута можна скористатися транспортиром. Азимут визначається за годинниковою стрілкою: 00 (або 3600) – напрямок на північ, 450 – на північний схід, 900 – на схід, 1350 – на південний схід, 1800 – на південь, 2250 – на південний захід, 2700 – на захід, 3150 – на північний захід.

При визначенні азимута за компасом необхідно вводити поправку на магнітне схилення, що виникає внаслідок розбіжності географічних і магнітних полюсів.