Підручники для школи

КЗ Горянівська середня загальноосвітня школа

 

Навчальний процес

 

 

 

 Навчальний процес

 

РІЧНИЙ ПЛАН
роботи комунального закладу
Горянівської середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
на 2013-2014 навчальний рік 

/uploads/editor/3321/132863/sitepage_16/files/navchalniy_plan_2013_2014.doc

 


РІЧНИЙ ПЛАН
роботи комунального закладу
Горянівської середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
на 2012-2013 навчальний рік

/uploads/editor/3321/132863/sitepage_16/files/plan_roboti_20112012.doc

 
Згідно листа МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ, щодо організації навчально-виховного процесу у 2011-2012 н.р.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Закінчується навчальний рік державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної і старшої школи.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули. Рекомендовані терміни проведення канікул:
осінні - з 24 по 30 жовтня;
зимові - з 26 грудня по 10 січня;
весняні -з 26 березня по 1 квітня.
Завершення навчального року до 25 травня 2012 року. (Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу")
Навчальні заняття у:
1-8-х та 10-х класах завершуються 25 травня 2012 року;
9-х класах -14 травня;
11-х класах - 3 травня.
У 4- класах державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня з української мови та читання, математики.
У9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 15 по 30 травня з:
українська мова - (письмово)
математика - (інтегрована робота з алгебри та геометрії) -письмово
географія - (письмово)
біологія - (письмово)
іноземна мова чи іншого гуманітарного предмету за вибором навчального закладу - (письмово)
Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 4 по 11 травня з:
українська мова (переказ обов'язково);
профільного предмета;
предмета за вибором учнів.
Після проведення державної підсумкової атестації для учнів 11-х класі проводиться "Свято завершення навчального року".
Документи про загальну середню освіту вручаються випускникам 11 класів - 12-13 травня, а 9-х класів - 31 травня -1 червня 2012 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році планується провести з 14 травня по 7 червня та орієнтовний термін проведення тестування з:
Географії 14 травня
Російської мови 16 травня
Хімії 18 травня
Іноземної мови 21 травня
Математики 23,24 травня
Української мови та літератури 28, 29 травня
Історії України 31 травня, 1 червня
Фізики 5 червня
Біології 7 червня


  При складанні робочого навчального плану на 2011 – 2012 навчальний рік були враховані основні вимоги закону України «Про освіту», ст. 15, 16, 22, 33 Закону України "Про загальну середню освіту", Концепції профільного навчання, Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",Державного стандарту загальної середньої освіти, лист Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2011 року № 1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік", наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 року № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011-2012 навчальному році», наказ відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації від 04.05.2011 р. № 104-а «Про розробку робочих навчальних планів на 2011-2012 навчальний рік», враховуючи вимоги додержання Державного стандарту загальної середньої освіти та забезпечення необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.
Метою діяльності є реалізація принципу особистісного підходу до кожного учня. Провідна ідея школи полягає у спрямуванні зусиль на конкретну дитину, створенні основи для всебічного гармонійного розвитку особистості з високоморальною громадською позицією.
 Робочий навчальний план розроблений для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 року №682;   
 для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009р. № 66 (додаток 2);
Для 10-11 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року №834 (профільне навчання: 10 клас - сусппільно-гуманітарний напрям - українська філологія (додаток №9); 11 клас - суспільно - гуманітарний напрям - українська філологія (дотаток№9), природничий напрям - біолого - хімічний (додаток№6)).
  

Профільне навчання

 

Організація профільного навчання

 і допрофільної підготовки учнів 8-11 класів

 

Профільне навчання учнів старшої школи (10-11 класи) в КЗ Горянівська СЗШ організоване в 2-х різновікових динамічних профільних групах. Групи формуються за двома профільними напрямами - суспільно-гуманітарним і природничо-математичним. Формування груп розпочинається після випуску 9-х класів з випускників основної школи, які вирішили продовжити своє навчання в 10-11 класах. Цей процес триває в липні і в першій половині серпня щорічно. Групи комплектуються на суто добровільній основі з максимальним врахуванням профільних інтересів учнів та їх батьків. Наступним етапом роботи з комплектування груп є анкетування учнів і батьків з метою з'ясування їх профільних приорітетів. При формуванні динамічних профільних груп враховується також рівень навченості учнів  за попередній навчальний рік. Беруться до уваги їх навчальні досягнення і результати ДПА, а також результати моніторингу рівня навченості дев'ятикласників з окремих предметів, який здійснюється перманентно в ІІ семестрі.

Таким чином, починаючи з вересня наступного навчального року "новоспечені" десятикласники вливаються до складу вже діючих різновікових динамічних профільних груп.

Обов'язковою умовою функціонування різновікових динамічних профільних груп (згідно Концепції профільного навчання...) є наявність в них не менше 12 учнів.

Навчальні плани профільної старшої школи складаються на базі Типового навчального плану однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (затв. наказом МОНмолодьспорт від 27.08.2010 р. №834, Додаток 13).

Предметами, що вивчаються на профільному рівні є

- за суспільно-гуманітарним напрямом

  • українська мова
  • історія
  • англійська мова
  • правознавство
  • людина і світ

- за природничо-математичним напрямом

  • математика
  • астрономія
  • біологія
  • хімія

Решта предметів вивчаються на академічному рівні або на рівні стандарту, в залежності від обраного профілю.

Крім того, для поглиблення компетентності старшокласників з обраного напряму профілізації їм пропонується ряд курсів за вибором та факультативів.

Отже навчальний план старшої школи формується з двох складових - інваріантної (предмети вивчаються всім класом на рівні стандарту) і варіативної (предмети вивчаються в динамічних профільних групах на профільному та академічному рівнях).

В навчальному розкладі передбачений поділ учнів на профільні групи, тому заняття з профільного навчання винесені, як правило, на перший або на останні уроки. В основному заняття в профільних групах одного класу проводяться паралельно в різних навчальних кабінетах.

Склад динамічних профільних груп не є постійним. Учні мають право за власною заявою і згодою батьків переходити з однієї групи до іншої залежно від зміни їх профільних приорітетів і вибору майбутнього місця навчання після закінчення середньої школи. Право переходу обмежується двома чинниками: він може бути здійснений лише після завершення навчального семестру і не більше двох разів за весь період начання в старшій школі. 

Допрофільна підготовка учнів школи розпочинається у 8 класі, охоплює період у 2 роки і здійснюється через введення в навчальний план курсів за вибором і факультативних занять.


 

 

/li